Mijn favorieten

Taxaties bedrijfsmatig vastgoed


Bent u in het bezit van commercieel vastgoed, zoals een winkel, bedrijfspand, showroom of kantoor en heeft u een bedrijfstaxatie nodig voor bijvoorbeeld een (her)financiering? Van de Zande Makelaardij beschikt over deskundige taxateurs. De waarde van uw onroerend goed berekenen is specialistenwerk. Aan de hand van o.a. het doel van de taxatie, de rekenmethodes, de bouwkundige staat, de lokale marktverhoudingen en de bestemmingsplannen komen wij tot een onderbouwd waardeoordeel.
 
Onze taxateurs zijn volledig gecertificeerde RT-taxateurs en voldoen via onze deelname aan het TMI (Taxatie Management Instituut) aan de uitgangspunten van RICS en het Platform Taxateurs en Accountants.

Onze bedrijfstaxateurs zijn (zie www.NRVT.nl):
  • J.C.C.M.M. (Ron) Michels, ingeschreven in het NRVT-register onder nr. RT169679122.
  • J.A.G. (Jan) Wolsing, ingeschreven in het NRVT-register onder nr. RT602126924.
De taxateurs van Van de Zande Makelaardij zijn gespecialiseerd in bedrijfstaxaties en zijn u graag van dienst met het taxeren van uw zakelijk vastgoed.


Wat is het Taxatie Management Instituut (TMI)?

Bedrijfstaxaties van commercieel vastgoed werden tot voor kort uitgevoerd door taxateurs die werkten vanuit verschillende kaders, normen, standaarden en rekenmodellen. Het ontbreken van uniforme richtlijnen zorgde ervoor dat bedrijfstaxatierapporten erg van elkaar verschilden qua inhoud en kwaliteitsniveau.
 
Een vervelende situatie voor u als klant, want waarop baseert u de keuze voor een betrouwbare en professionele bedrijfstaxateur? Hoe weet u dat u een gedegen taxatierapport in handen heeft dat door elke geldverstrekkende instantie wordt geaccepteerd?
In nauwe samenwerking met taxatieprofessionals uit de commerciële vastgoedbranche heeft NVM Business een uniform Taxatie Management Systeem (TMS) bedacht. Zo kunt u rekenen op een eerlijke en betrouwbare taxatie, want alle aangesloten taxateurs werken vanuit dezelfde richtlijnen. Van de Zande Makelaardij is aangesloten bij de vakgroep Business van de NVM en is door het aangesloten zijn bij het Taxatie Management Instituut (TMI) een betrouwbare partner voor uw bedrijfstaxaties.

Een belangrijk aspect van het TMS (Taxatie Management Systeem) is dat het voldoet aan alle internationale professionele standaarden. Daarnaast worden de taxaties uitsluitend uitgevoerd door gecertificeerde, gekwalificeerde taxateurs. Kortom, het TMI staat garant voor de hoogst mogelijke kwaliteit van een taxatie.
 

Onze rapporten worden door alle banken in Nederland geaccepteerd waaronder Rabobank, ING-bank en de ABN-AMRO-bank.

Heeft u behoefte aan meer informatie of een deskundige inschatting van de waarde van uw vastgoed neem dan contact met ons op via bog@zande.nl of 0416-333059.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring